Fordybelsesfag

Fordybelsesfag er for dem, som har lyst til at fordybe sig i bestemte fag. På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en række fordybelsesfag, som du kan vælge ud fra dine interesser. I øjeblikket tilbyder vi:

Journalistisk Værksted

Fordybelsesfaget Journalistisk Værksted er et praktisk fag, hvor du selvstændigt og i grupper skal arbejde projektorienteret med journalistik på forskellige platforme.

I dette fag handler det først og fremmest om at give dig en indsigt i det journalistiske fag og arbejde. Faget er for dig, som ikke vil sidde på dine hænder. Du elsker at udfordre dig selv, være kreativ, og mest af alt er du nysgerrig. Både i at blive bedre, men også i, hvad der foregår i samfundet omkring dig.

Du vil få et grundigt kendskab til de forskellige journalistiske metoder:

  • Grundlæggende journalistik herunder: Interviewteknik, research, kildehåndtering, nyhedsopbygning, journalistiske genrer og presseetik.
  • Skriveværksted: Artikelskrivning
  • Fotografi: Der undervises i alle aspekter af fotografi. Herunder digitalt, analogt og fotojournalistik. Eleverne lærer bl.a. om lyssetting, fokusering i fotos og skygge.
  • Sociale medier og versionering af indhold
  • Levende billeder: Manuskriptskrivning, videooptagelse, redigering.
  • Podcast

Gennem arbejdet med forskellige medier lærer du om formidling, og om hvordan du udnytter de forskellige mediers muligheder. Faget giver dig desuden en grundlæggende forståelse for de forskellige mediers magt og platformes funktion. Undervisningen indebærer besøg på journalistiske redaktioner, oplæg fra personer i mediebranchen, feltarbejde og vidensindsamling uden for skolen.

Jeres produktioner vil blive tænkt ind som en del af skolens markedsføring. Du vil blandt andet være med til at administrere skolens Instagram-profil og producere indhold til skolens Facebook-side samt skolens hjemmeside og skolebladet, Europosten.

Journalistisk Værksted afsluttes med et større journalistisk projekt, hvor du sammen med en gruppe vil arbejde intensivt med et journalistisk emne, som vi i fællesskab har bestemt. Alle journalistiske produktioner kan afleveres på engelsk.