Hvordan virker din indre computer?

Psykologi handler om at få et overblik over, hvilke faktorer i og omkring dig der påvirker, hvem du er og hvordan du reagerer.

I profilfaget Psykologi får du redskaber til at lære dig selv og dine reaktioner bedre at kende, og du lærer om andre mennesker og deres væremåde. Du lærer om behov, adfærd, reaktioner og social udvikling og om personlighed, bevidsthed og underbevidsthed.

 

Hvem er jeg? Hvorfor er jeg sådan?

I faget beskæftiger vi os med gruppedynamik, og hvordan fællesskaber, samfund og kulturer opstår og fungerer. Noget, der er meget relevant og centralt på en efterskole.

Der findes mange forskellige måder at se på mennesket og dets omgivelser. Er mennesket som en computer med input, databehandling og output? Eller er vi dyr, som reagerer på noget udefrakommende? Måske er vi bare skuespillere på forskellige sociale scener? Måske er vi bare et resultat af vores barndom og opdragelse?

Disse og andre spørgsmål vil vi forsøge at besvare, og vi inddrager vores egne erfaringer, følelser, tanker og handlinger gennem forskellige øvelser og undervisningsformer.

Selvfølgelig er faget ikke personlig terapi, men du kan få en større forståelse for, hvorfor du og de mennesker du møder på din vej, handler, føler og tænker, som I gør – og hvilken plads, du indtager i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg