Psykologi

Hvordan virker din indre computer?

Psykologi handler om at få et overblik over, hvilke faktorer i og omkring dig, der påvirker, hvem du er og hvordan du reagerer.

Du kommer måske til at lære dig selv og dine reaktioner lidt bedre at kende, og du lærer meget om andre mennesker og deres væremåde. Du lærer om behov, adfærd, reaktioner og social udvikling og selvfølgelig også om personlighed, bevidsthed og underbevidsthed.

 

Vi vil også beskæftige os med, gruppedynamik og hvordan fællesskaber, samfund og kulturer opstår og fungerer.

Der findes mange forskellige måder at se på mennesket og dets omgivelser, og vi vil i psykologi præsentere dig for dem, vi synes er mest relevante. Er mennesket som en computer med input, databehandling og output? Eller er vi dyr, som reagerer på noget udefra kommende? Måske er vi bare skuespillere på forskellige sociale scener? Kunne vi blot være et resultat af vores barndom og opdragelse?

Disse og andre spørgsmål vil vi forsøge at besvare, og vi inddrager vores egne erfaringer, følelser, tanker og handlinger gennem forskellige øvelser og undervisningsformer.

Selvfølgelig er faget ikke personlig terapi, men du kan få en større forståelse for, hvorfor du og de mennesker du møder på din vej, handler, føler og tænker, som du/de gør – og hvilken plads, du indtager i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge skolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig

Book et besøg