Bestyrelsen og skolekreds

Bestyrelsen på Rejsby Europæiske Efterskole har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi – herunder ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.

Bestyrelsen på Rejsby Europæiske Efterskole

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeriet – herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens faste medarbejdere.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen og godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen holder minimum 4 årlige møder.

Skolekredsen

Bliv medlem og få indflydelse

Skolekredsen er Rejsby Europæiske Efterskoles bagland og den kreds af mennesker, som på den årlige generalforsamling vælger skolens bestyrelse.

Et medlemskab af skolekredsen koster 50,00 kr. årligt – inkluderet er blandt andet skolens blad EuroPost som udkommer en gang i kvartalet samt adgang til skolens kulturaftener med foredrag, musik og anden underholdning.

Kontakt skolens kontor på telefon 7475 3622for yderligere information og indmeldelse – eller send en mail til kontor@rejsby-efterskole.dk.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Jens Germann

Frifelt, Skærbæk

germanns@bbsyd.dk

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Schulz

Bestyrelsesmedlem

Mogens Dam

Rejsby, Skærbæk

md@rejsby.eu

Næstformand

Mie Møller

Rejsby, Skærbæk

mm@rejsby.eu

Bestyrelsesmedlem

Niels Peter Brodersen

Rejsby, Skærbæk

npob@rejsby.eu

Bestyrelsesmedlem

Claus Beck Schmidt

Kærbølling, Skærbæk

clausbeckschmidt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Anne-Lise Thysen

Rejsby, Skærbæk

alt@rejsby.eu

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge skolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig

Book et besøg