Sprog

Fire fremmedsprog

På Rejsby Europæiske Efterskole kan du vælge mellem fire fremmedsprog: Engelsk, tysk, fransk og spansk. Derudover kan du vælge Elite Engelsk som profilfag. Flere af vores sprogundervisere har det pågældende sprog som deres modersmål, så du er sikret et højt fagligt niveau.

Vores store fokus på sprog lægger sig klods op ad vores europæiske profil og internationale miljø på efterskolen. Vi er i forbindelse med vores mange udvekslinger ofte i kontakt med andre europæiske unge, og her kommer vores elevers sprogforståelse dem til gode.

På Rejsby har du mulighed for at skræddersy dit skema ud fra vores brede vifte af valgfag og fem profilfag. Hvis du derfor – ligesom os – er sprognørd – har du mulighed for at lade sprog præge dit skema i stor stil.

Dyk ned i vores valgfag og profilfag her:

Valgfag Profilfag

Cambridge

Faget integreres i den almindelige engelskundervisning således, at alle elever har mulighed for at tage prøven.

Cambridge engelsk er ”engelsk som andetsprog”, og der undervises efter fælles pensum (IGCSE). 

Eleverne går til den samme eksamen som alle andre IGCSE elever verden over. Cambridge IGCSE er internationalt anerkendt og accepteret.

Undervisningen skal give viden og forståelse af både mundtlig og skriftlig engelsk og skal fremme elevernes lyst og evne til at bruge engelsk i hverdagssituationer. Faget vil også give eleverne mulighed for at lære forretningssprog (“business” engelsk) samt at skrive både formelt og uformelt engelsk. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og give dem tryghed i at diskutere og benytte engelsk på et fagligt kvalificeret niveau.

Eksamen i Cambridge

  • En mundtlig prøve på cirka 15 minutter, som bliver optaget.
  • En lytteøvelse på cirka 45 minutter.
  • En skriftlig prøve på 2 timer, hvor man skal lave 7 små skriftlige opgaver uden hjælpemidler fra ordbøger eller computer. Den skriftlige prøve skrives i hånden.
  • 
Alle dele af prøven er på engelsk og skal besvares på engelsk.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg