Trivsel

Vi har stor fokus på alles trivsel

På Rejsby Europæiske Efterskole får du et år, hvor du kan udvikle dig på alle parametre gennem en masse oplevelser, fordybelse og socialt samvær. Vi ved, at god trivsel er fundamentet for udvikling, og derfor arbejder vi målrettet med at skabe de bedst mulige rammer for fællesskabet og den enkelte elev.

Vi oplever til tider, at der er elever, som har det svært med at være efterskoleelev. Det kan der være mange forskellige grunde til: Måske savner man sin familie derhjemme, eller måske er skolens regler og rutiner meget forskellige fra den dagligdag, man kommer fra. Det kan også, for nogle, opleves udfordrende at være en del af et forpligtende fællesskab døgnet rundt.

Vores trivselsteam har hele tiden fokus på elevernes generelle trivsel og er klar til at iværksætte forskellige tiltag i samarbejde med hjem, elev og kontaktlærer, når man bliver opmærksom på mistrivsel. Vores trivselsteam arrangerer fællesskabsskabende aktiviteter og tilrettelægger en række undervisningsforløb, som har til hensigt at kvalificere samværet og forebygge mistrivsel.

 

 

 

Kontaktgruppen - den lille familie i den store

På Rejsby Europæiske Efterskole er eleverne fra første skoledag inddelt i kontaktgrupper. Kontaktgrupperne består hver af cirka 10 elever, og de er sammensat på tværs af klasserne og årgange og blandet drenge og piger. Som elev har man ikke indflydelse på, hvem man kommer i kontaktgruppe med. Hver kontaktgruppe har en kontaktlærer.

Kontaktgruppen fungerer som en lille familie på efterskolen. Man sidder sammen til morgenmad og frokost i spisesalen, og en gang om ugen mødes eleverne med deres kontaktlærer til kontaktgruppemøde.

I løbet af skoleåret vil kontaktlæreren afholde trivselssamtaler. Derudover er kontaktlæreren altid til rådighed, hvis den enkelte elev har brug for at snakke – om stort og småt.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg