Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de oftest
stillede spørgsmål her

Mangler du stadig svar på dit spørgsmål?
Tøv endelig ikke med at spørge os – enten på vores hovednummer, mail, Facebook eller Instagram.

 

Hvad koster det at gå på skolen?

Et ophold på efterskolen varer 42 uger og prisen pr. uge i skoleåret 2023/2024 er før fradrag af den statslige elevstøtte kr. 2.595,00 – inklusive alle rejser. Elevstøtten er afhængig af husstandsindkomsten to år før skolestart. Skolen vil indhente de nødvendige oplysninger.

Læs mere om økonomi her

Hvor rejser I hen?

Vi har fire årlige rejser med hvert deres fokus: En fællesrejse til EU’s hovedsæde i Bruxelles. En skiture.  En profilfagstur til Berlin. En udvekslingsrejse, hvor eleverne rejser klassevis.

Læs mere om rejserne her

Hvordan bor man?

Vi har fire forskellige boformer: Vestfløjen, Ny fløj, Nord/Sydfløjen og Hytterne. Man bor enten på 2, 3 eller 4-mandsværelser, og drenge og piger bor hver for sig, men de er ofte naboer.

Læs mere om værelserne her

Hvordan ser en typisk dag ud?

Se, hvordan en typisk hverdag på Rejsby ser ud her.

Hverdagen på Rejsby

Skal man være dygtig i skolen for at blive elev hos jer?

Nej – fællestrækkene for eleverne er motivationen og ønsket om at lære – og de færreste er dygtige til alting. Vi rykker generelt vores elever meget fagligt, og det eneste det kræver fra eleven, er lysten til at lære. Så sørger vi for resten.

Hvad gør man, hvis man bliver syg på efterskolen?

I tilfælde af sygdom kan man melde sig syg efter morgenmad og morgensamling. I løbet af dagen vil man blive tilset af personalet flere gange, og din roomie står for at hente mad og drikke. Har man brug for lægehjælp, sørger vi selvfølgelig for det.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg