Vores europæiske profil

EU-samfundsfag

Alle elever har faget EU-samfundsfag, hvor de lærer om politik, økonomi, FN, Europa-parlamentet og Europa-kommissionen. Hvert år har vi også oplæg og arrangementer, som handler om politik og EU. Herunder:

 • Folkemødet på Bornholm
 • Politiske rollespil
 • Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg
 • Fællesrejsen til Bruxelles/Strasbourg
 • EU-projektuge
 • Nyheder hver morgen
 • Debatter om eksempelvis 16-års valgret
 • Foredragsaftener med politikere, journalister og andre meningsdannere

Læs mere om EU-samfundsfag her

Udveksling med andre europæiske unge

Alle klasser har en europæisk venskabsklasse, de udveksler med i løbet af skoleåret. Det betyder, at unge fra Europa kommer og bor på efterskolen, hvor de deltager i undervisningen. Efterfølgende besøger rejsby-eleverne deres venskabsklasse i forskellige europæiske lande.

Læs mere om udveksling her

Fire årlige rejser

 • Bruxelles og Strasbourg. På rejsen lærer vi hinanden bedre at kende, og vi har fokus på faget EU-samfundsfag.
 • Berlin: Elevens profilfag er i centrum.
 • Skitur: Vi tager til Sverige for at stå på ski og dyrke fællesskabet.
 • Udvekslingsrejse: Eleverne rejser klassevis til forskellige europæiske destinationer, hvor de mødes med deres venskabsklasser.

Læs mere om rejserne her

Europæisk udsyn fra begyndelsen

Hvert år vælger 150 elever efterskolen på grund af vores samfundsfaglige og europæiske profil.

Efterskolen blev grundlagt i 1994 som den første efterskole i Danmark, der ikke havde fokus på idræt, musik eller faglige vanskeligheder. I stedet blev efterskolen bygget op omkring et europæisk udsyn.

Mange ting har ændret sig i løbet af ørene, men efterskolen har holdt fast i sin position som dén efterskole, der leverer et højt fagligt niveau inden for samfundsfag.

Vi er hverken for eller imod EU

Efterskolens ansatte er ikke for eller imod EU. Vi oplyser eleverne om, hvordan EU fungerer, og hvad unionen betyder for deres dagligdag.

I undervisningen har vi både besøg af medlemmer af Folkebevægelsen mod EU såvel som formanden for Europaudvalget. Vi ønsker, at oplyse eleverne, så de selv kan danne deres egne holdninger til, hvad der sker i Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Seks ambitiøse profilfag

Eleverne kan vælge mellem syv ambitiøse profilfag, som inddrager eksempler og erfaringer fra andre europæiske lande.

 • International Politik
 • Elite Engelsk
 • Science
 • Journalistik
 • Psykologi
 • Legal action
 • Spansk

Alle fag undervises af eksperter på området. Eleverne kan have det samme profilfag hele skoleåret eller vælge to forskellige på et år.

Læs om vores profilfag her

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg