Vores europæiske profil

EU og international politik gennemsyrer hverdagen på Rejsby.
Både i undervisningen, på vores rejser, og når vi dyrker fællesskabet i vores fritid.

Eneste efterskole af sin slags

Rejsby Europæiske Efterskole er grundlagt i 1994, som den første profilefterskole i Danmark, der ikke havde fokus på gymnastik, idræt, musik eller faglige vanskeligheder. I stedet blev efterskolen bygget op omkring et europæisk fokus.

150 elever vælger os hvert år på grund af vores profil, der sætter fokus på europæiske sprog og kulturmøder på tværs af Europa, og ikke mindst fordi, vi har et ambitiøst niveau inden for EU-samfundsfag.

EU-samfundsfag er et fag, som udelukkende tilbydes på Rejsby Europæiske Efterskole. Her har vi bl.a. fokus på EU´s institutioner, funktion og fremtid.

Læs mere om EU-samfundsfag her

EU og samfundsfag som omdrejningspunkt

Undervisning i EU-samfundsfag er obligatorisk for alle Rejsby-elever. Derudover faciliterer vi hvert skoleår en lang række aktiviteter med EU som omdrejningspunkt. Dermed er international politik og det europæiske samarbejde en integreret og permanent del af såvel undervisningen som hverdagen på Rejsby Europæiske Efterskole:

 • Folkemødet på Bornholm
 • Politiske rollespil
 • Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg
 • Fællesrejsen til Bruxelles/Strasbourg
 • EU-projektuge
 • Nyheder hver morgen
 • Debatter om eksempelvis 16-års valgret
 • Foredragsaftener med bl.a. politikere, journalister og andre meningsdannere

Fire årlige rejser

Et år på Rejsby Europæiske Efterskole inkluderer fra næste skoleår (2021/2022) fire rejser i Europa. Skoleåret 2020/2021 er sidste år med tre rejser, og de fordeler sig således:

 • Første rejse en fælles aktivitetsrejse til Budapest, Ungarn.
 • Anden rejse er en fællesrejse, som går til EU’s hovedsæde i Bruxelles.
 • Tredje rejse er en udvekslingsrejse, hvor eleverne rejser i klasser til syv forskellige europæiske destinationer.

Fra det kommende skoleår vil en rejse til Berlin blive tilføjet til listen.

Læs mere om rejserne her

Rejse

Udveksling med andre europæiske unge

Minimum syv gange om året er vi i kontakt med andre europæiske unge gennem udveksling. Hver klasse på Rejsby får ved skolestart tildelt en venskabsklasse, som de får besøg af en gang i løbet af skoleåret, og som de selv skal ned og besøge på skoleårets tredje rejse.

Læs mere om vores udveksling her

Fem ambitiøse profilfag

Vores fem profilfag International Politik, Elite Engelsk, Science, Journalistik og eSport er alle udtryk for vores spidskompetencer. Eleverne vælger selv, hvilket profilfag de vil have. De kan vælge tre gange i løbet af skoleåret.

Læs om vores profilfag her

Vi er hverken for eller imod

Vi ønsker ikke at skabe elever, der ukritisk forholder sig positivt til alt, der starter eller ender på EU. Vi ønsker elever, der kritisk kan udvikle og danne deres egne meninger om EU og den verden, vi lever i. Derfor er undervisningen objektiv, og vi får eksempel både besøg af medlemmer af Folkebevægelsen mod EU såvel som formanden for Europaudvalget.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge skolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig

Book et besøg