Vores europæiske profil

EU og international politik gennemsyrer hverdagen på Rejsby. Både i undervisningen, på vores rejser, og når vi dyrker fællesskabet i vores fritid.

Rejsby er den eneste efterskole af sin slags

Rejsby Europæiske Efterskole er grundlagt i 1994, som den første profilefterskole i Danmark, der ikke havde fokus på gymnastik, idræt, musik eller faglige vanskeligheder. I stedet blev efterskolen bygget op omkring et europæisk fokus.

150 elever vælger os hvert år på grund af vores profil, der sætter fokus på europæiske sprog og kulturmøder på tværs af Europa, og ikke mindst fordi, vi har et ambitiøst niveau inden for EU-samfundsfag.

EU-samfundsfag er et fag, som udelukkende tilbydes på Rejsby Europæiske Efterskole. Her har vi bl.a. fokus på EU´s institutioner, funktion og fremtid.

Læs mere om EU-samfundsfag her

EU og samfundsfag som omdrejningspunkt

Undervisning i EU-samfundsfag er obligatorisk for alle Rejsby-elever. Derudover faciliterer vi hvert skoleår en lang række aktiviteter med EU som omdrejningspunkt. Dermed er international politik og det europæiske samarbejde en integreret og permanent del af såvel undervisningen som hverdagen på Rejsby Europæiske Efterskole:

 • Folkemødet på Bornholm
 • Politiske rollespil
 • Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg
 • Fællesrejsen til Bruxelles/Strasbourg
 • EU-projektuge
 • Nyheder hver morgen
 • Debatter om eksempelvis 16-års valgret
 • Foredragsaftener med bl.a. politikere, journalister og andre meningsdannere

Fire årlige rejser

Et år på Rejsby Europæiske Efterskole inkluderer fire rejser i Europa.

I skoleåret 2021/2022 fordeler rejserne sig således:

 • Første rejse en fællesrejse til Bruxelles og Strasbourg, hvor EU-organet er omdrejningspunkt.
 • Anden rejse er en fællesrejse til Berlin, hvor profilfagene er i fokus.
 • Tredje rejse er en fælles skitur til Idre Fjäll, Sverige.
 • Fjerde rejse er en udvekslingsrejse, hvor eleverne rejser i klasser til syv forskellige europæiske destinationer.

Læs mere om rejserne her

Udveksling med andre europæiske unge

Minimum syv gange om året er vi i kontakt med andre europæiske unge gennem udveksling. Hver klasse på Rejsby får ved skolestart tildelt en venskabsklasse, som de får besøg af en gang i løbet af skoleåret, og som de selv skal ned og besøge på skoleårets tredje rejse.

Læs mere om vores udveksling her

Seks ambitiøse profilfag

Vores seks profilfag International Politik, Elite Engelsk, Science, Journalistik, Psykologi og spansk er alle udtryk for vores spidskompetencer. Eleverne vælger selv, hvilket profilfag de vil have. De kan vælge tre gange i løbet af skoleåret.

Læs om vores profilfag her

Vi er hverken for eller imod

Vi ønsker ikke at skabe elever, der ukritisk forholder sig positivt til alt, der starter eller ender på EU. Vi ønsker elever, der kritisk kan udvikle og danne deres egne meninger om EU og den verden, vi lever i. Derfor er undervisningen objektiv, og vi får eksempel både besøg af medlemmer af Folkebevægelsen mod EU såvel som formanden for Europaudvalget.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge skolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig

Book et besøg