9. & 10. klasse

Få et boost både personligt og fagligt

I Rejsby støtter vi vores elevers ambitioner og lyst til udvide deres horisonter. Det betyder, at vi gerne vil udfordre eleverne, hvor de er og øge deres faglige niveau. Det gælder både som elev i 8., 9. og 10. klasse.

På efterskolens tre årgange er der plads til faglig interesse, nysgerrighed og høje ambitioner. Vi er ikke en eliteskole, men vi oplever, at vores elever har lyst til at flytte sig fagligt, og at de ser det som en naturlig del af den udvikling, efterskoleåret byder på.

Som elev i 10. klasse har du mulighed for at vælge et år med eller uden fysik.

Sammenhold på tværs af årgangene

Vores elever har et fantastisk sammenhold på tværs af klasserne og årgangene, da de kun er opdelt efter årgange, når de har almindelige skolefag. I kontaktgrupperne, på værelserne, i valgfagene, profilfagene og i mange andre sammenhænge er eleverne blandet på tværs af klasser og årgange, hvilket er med til at give dem den helt rette følelse af, at efterskoleopholdet er et fælles projekt.

Prøver & eksamener

Vi tilbyder folkeskolens afgangsprøver for 9. og 10. klasse (FP9/FP10) i alle almindelige skolefag. Derudover tilbyder vi, at alle elever kan tage IGCSE English as a Second Language fra Cambridge Assessment International Education (Cambridge University).

Tysk og fransk kan afsluttes med eksamener udarbejdet af hhv. Goethe-Instituttet og Institut Français.

Læs mere om det her

International 10. klasse

Som et særligt tilbud på 10. klassetrin, har vi en international klasse, hvor undervisningen primært foregår på engelsk.

International 10. klasse

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg