Økonomi

Prisen for et ophold på Rejsby Europæiske Efterskole

De fire rejser er inkluderet i ugeprisen

Et ophold på efterskolen varer 42 uger. Ugeprisen for skoleåret 2023/2024 er: 2.595 kr. Det er inden elevstøtten, der betales af staten. Elevstøtten er afhængig af husstandsindkomsten to år før skolestart. Skolen indhenter de nødvendige oplysninger, og i foråret inden skolestart vil alle familier modtage en betalingsopgørelse fra efterskolen.

Vi giver gerne et prisoverslag

Vores sekretær,  Kirsten, der er på skolens kontor, hjælper gerne med et prisoverslag, inden I tilmelder jer. I kan kontakte kontoret på: 74 75 36 22  eller sende en mail: kontor@rejsby-efterskole.dk.

Du kan også beregne din egenbetaling via Efterskoleforeningen

Alt er inkluderet i prisen

Rejser, rejsetaske, skoletrøje og internationale eksaminerne er inkluderet i ugeprisen

I ugeprisen er alle rejser, rejsetaske, skoletrøje og drikkedunk samt Cambridge, Goethe og DELF-prøver inkluderet i prisen, hvis eleven vælger at tage disse.

Den eneste merudgifter er, hvis I har en udvekslingselev med hjemme i en weekend, hvor der kan være transportomkostninger og udgifter til mad.

Gebyrer og depositum

Som en bekræftelse på dit barns endelige tilmelding til Rejsby Europæiske Efterskole, skal I betale et indmeldelsesgebyr på kr. 1.550,00. Gebyret forfalder til betaling umiddelbart efter, at I har modtaget en bekræftelse fra efterskolen.

Ultimo november måned forud for skoleårets opstart betaler I som forældre et depositum på kr. 2.000,00. Vi tilbagebetaler depositum ultimo august efter skoleårets ophør. Vi modregner eventuelt skyldige skolepenge, materialeforbrug mv. jf. vores betingelser (se herunder).

Returnering af depositum ved udmeldelse af dit barn kan kun ske, hvis udmeldingen sker før den 1. marts forud for skoleårets opstart.

Lokal efterskolestøtte

Efterskolen råder over en pulje, som er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Det er efterskolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til individuel nedsættelse af skolepengebetalingen.

Tildeling af støtten bliver baseret på en konkret, individuel vurdering, og i denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Måske kædet sammen med en betydelig indtægtsnedgang.
  • At familien er kommet i klemme pga. eventuelle uhensigtsmæssigheder i elevstøttereglerne.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Andre forhold

Fonde kan nedbringe ugeprisen

Det er en mulighed at søge om fondsmidler for at nedbringe ugeprisen. Her er et udsnit af fonde, I kan kigge nærmere på:

Sønderjydsk Skoleforening
Forælder Fonden
Direktør K. Steinmanns fond
Sct. Georgs Fonden
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Efterskolen har ikke noget med ansøgnings- eller tildelingsprocessen at gøre.

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg