Fordybelsesfag

Fordybelsesfag er for dem, som har lyst til at fordybe sig i bestemte fag. På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en række fordybelsesfag, som du kan vælge ud fra dine interesser. I øjeblikket tilbyder vi:

Aftryk

Aftryk kombinerer fagene samfundsfag og medborgerskab. Fra samfundsfag henter vi vores forståelse af verden og vores samfund med fokus på de problematikker, som vi oplever i verden omkring os. Medborgerskab bidrager med handlekraft og fokus på at du, som elev, er en aktiv deltager i samfundet. Her sidder vi ikke på vores hænder – vi handler og gør noget for samfundet omkring os.

Vores udgangspunkt er gennem forståelsen fra samfundet at kunne sætte vores aftryk på morgendagens samfund. Undervisningen opbygger dine færdigheder til velovervejet stillingtagen og dine kompetencer til at debattere aktuelle emner, så omverdenen kan høre dine meninger og perspektiver på nutidens tendenser og problemstillinger.

Fagets arbejdsmetode vil være projektorienteret. Du får kendskab og forståelse for samfundsfagets vidensområde på et højere niveau end i 9.-10. klasse. Samtidig arbejder faget med den åbne skole, og herigennem inviterer vi interessante mennesker ind i vores undervisning.

I faget Aftryk vil du eksempelvis kunne opleve:

  • En aktivitetseftermiddag planlagt for unge på et asylcenter kombineret med undervisning om integration
  • Et besøg i en varmestue kombineret med undervisning om det danske velfærdssystem og fattigdom
  • En kampagne med fokus på madspild på efterskolen og undervisning i klima- og miljøpolitik
  • Et fokus på deleøkonomi kombineret med unges muligheder for at skabe innovative deleøkonomiske løsninger

Aftryk og dets indhold skabes i samarbejde mellem undervisere og elever. Derfor kommer du også til at være medbestemmende i faget.