Filosofi

”Cogito ergo sum” – ”Jeg tænker altså er jeg!”

Filosofi er et valgfag, hvor det er vigtigt, at man er i stand til at analysere og diskutere. Det er samtidig et fag, hvor du skal give dig god tid til at tænke tingene igennem, før du taler. Du skal have en mening, men du skal også være åben for andres meninger og argumentationer, og du skal regne med, at du mange gange bliver bedt om at tage stilling til et emne og diskutere det igennem.

Filosofi er en opdagelsesrejse i tid og tanker. Du kommer til at lære mange filosoffer, deres filosofier og deres samfund at kende. Emner vi kommer til at analysere, diskutere og gennemfilosofere vil bl.a. være: Spørgsmålet om vores eksistens, meningen med livet, udviklingen af menneskeheden, etik og moral, menneskesyn, fremtiden, livsanskuelser, samfundsudviklingen på basis af filosofiske tanker og mange flere.

Du har selv medindflydelse på emnerne, vi tager fat på.

 

Tilbage

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg