Elite matematik

Er du en haj til tal?

Formålet med faget er, at du bliver i stand til selv at udnytte matematiske betragtningsmåder og til at vurdere anvendelser af matematik, som du møder i din hverdag.

Forudsætninger
I linjefag matematik bevæger vi os hurtigt op på niveauet over folkeskolens prøver, så det kræver interesse og motivation. Det vil sige, at du eksempelvis skal kunne reducere regneudtryk med bogstaver, regne med brøker, potenser og rødder samt kende til lineære funktioner.

Indhold
Der vil blive arbejdet med matematiske emner, som dels ligger uden for pensum i 10. klasse og dels er sammenfaldende med 10. klasse, men på et højere niveau. Som eksempel kan nævnes potens- oglogaritmefunktioner og trigonometriske funktioner. Desuden vil vi beskæftige os med bevisførelse i matematikken.

Undervisningen vil foregå dels som en fælles gennemgang af et emne i klassen samt elevfremlæggelser og skriftlige opgaver. Der vil være lektier i form af læsning af teoretisk stof og løsning afskriftlige opgaver.

 

Tilbage

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge efterskolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig.

Book et besøg