Forstander til
Rejsby Europæiske Efterskole

____________________________________________________________


Fakta om Rejsby Europæiske Efterskole

  • 140 elever i 8., 9. 10. og international 10. klasse
  • Skolen ligger ca. 10 kilometer syd for Ribe
  • 37 medarbejdere fordelt på køkkenpersonale, praktisk personale, undervisere og administration
  • Efterskolen har 25-års jubilæum i år
  • Flot fritliggende forstanderbolig

____________________________________________________________

Har du lyst til at stå i spidsen for en boglig, samfundsfaglig og europæisk orienteret efterskole, hvor flad ledelsesstruktur, åbenhed og ambition er nøgleord? Så er stillingen som forstander for Rejsby Europæiske Efterskole måske noget for dig!

Efter 13 gode år har vores dygtige forstander valgt at sige sin stilling op for at søge nye udfordringer. Derfor søger vi en ny forstander, der har mod på at påtage sig opgaven med at føre vores veldrevne skole videre.

Vores kommende forstander
Vi søger en inkluderende og ambitiøs leder, der brænder for dygtiggørelse af unge, og som vil og kan være ansigtet udadtil for vores efterskole.

Du har relevant ledelseserfaring, men derudover har vi ikke krav til, hvad du tidligere har beskæftiget dig med. Vigtigst er, at du er motiveret, nysgerrig og brænder for efterskoleverdenen.

Det er vigtigt for os, at du er en synlig leder, der møder hele personalegruppen og eleverne i øjenhøjde. Det betyder, at du har gode kommunikationsevner, er empatisk og ikke er for fin til at fortælle en joke eller tage en uformel snak om weekendens fodboldresultat. Du blander dig i livet på skolen, og du foretrækker at være blandt elever og personale frem for at sidde bag en lukket dør. Du har let til smil og er rationel, når du træffer beslutninger.

Vi forventer, at du har gode engelske færdigheder både skriftligt og mundtligt. Derudover har du økonomisk indsigt og tør påtage dig ansvaret for skolens økonomiske drift i tæt samarbejde med det øvrige administrative personale og skolens bestyrelse. Du er god til at samarbejde, lytte og lede. Både i medvind og modvind. På Rejsby Europæiske Efterskole er vi stolte af vores flade ledelsesstruktur, og den agter vi at fortsætte med at dyrke. Vi er glade for vores skole, men som leder skal du turde gå forrest i den fremtidige skoleudvikling.

Hvis du har mod på at undervise, ser vi også det som en styrke.

Vi ser gerne, at du tager bopæl i forstanderboligen, som står til rådighed lige over for skolen. Alternativt forventes det, at du bosætter dig i rimelig afstand til efterskolen.

Om Rejsby Europæiske Efterskole
Rejsby Europæiske Efterskoles grundlæggende værdier bygger på det Grundtvig/Koldske kulturgrundlag. Fællesskab er omdrejningspunktet i alt, hvad vi foretager os, og derfor er ord som åbenhed, venlighed, tolerance og medansvar afgørende for, hvem vi er. En ny leders menneskesyn og livssyn skal derfor matche skolens værdigrundlag.

Rejsby Europæiske Efterskole er en gymnasieforberedende efterskole, og vi lægger vægt på kvalitet i undervisningen. Vi tilbyder 8., 9. 10. og international 10. klasse, hvor al undervisning i sidstnævnte foregår på engelsk. Man behøver ikke at være dygtig for at blive elev hos os, men de fleste bliver dygtigere af det. Hos os handler det om, at alle skal have mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig fagligt i et udfordrende undervisningsmiljø.

Vi vægter oplysninger om politiske, kulturelle og historiske sammenhænge højt, og elevernes deltagelse i samfundsdebatten ses som en vigtig del af den enkeltes almendannende personlige udvikling.

Et år på Rejsby Europæiske Efterskole indebærer, ud over undervisning på et højt fagligt niveau, tre rejser i Europa og mange besøg fra europæiske samarbejdsskoler. Gennem rejserne og kontakten med andre europæiske unge får eleverne oplevelser og erfaringer, der er med til at skabe en større international bevidsthed og ruste vores elever til at navigere globalt.

Rejsby Europæiske Efterskole ligger i det naturskønne Vadehavsområde mellem Ribe og Skærbæk. Kun 200 meter fra skolen er der en togstation med gode forbindelser til hele landet.

Elev- og personalesammensætning
Vi har 140 elever, som primært er danske, men hvert år består elevgruppen også af tyske elever og unge fra andre dele af verdenen. For eksempel USA, Australien, New Zealand og England. Vores personalegruppe er ligeledes beriget med folk fra blandt andet USA og Tyskland, ligesom vi hvert år har to internationale volontører tilknyttet undervisningen og tilsynet med eleverne.

Om byen Rejsby
Rejsby Europæiske Efterskole ligger i den lille landsby Rejsby i Tønder kommune. Rejsby har omkring 250 indbyggere og er beliggende ca. 10 kilometer syd for Ribe og ca. 10 kilometer nord for Skærbæk. Rejsby Europæiske Efterskole har altid haft en stor betydning for landsbyen, og derfor gør vi meget ud af at være en aktiv del af lokalsamfundet.

Skolens økonomi
Hvis du ønsker det, kan du læse mere om skolens økonomi og sammenligne med andre efterskoler på Undervisningsministeriets Regnskabsportal, herefter “Visning af regnskaber”, efterfulgt af “Oversigt”. Der vælges nu “regnskabsår” og “efterskoler” – her findes så skolenummeret 531300. Tryk “tilføj”  og nederst på siden “Vis regnskab”.

Det praktiske
Kontakt bestyrelsesformand Hans Henrik Philipp 40173670 eller næstformand Jens Germann 40193287 for eventuelle spørgsmål eller rundvisning på Rejsby Europæiske Efterskole.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 22. august 2019 kl. 12.00.
Ansøg via formularen nederst på siden.

Der afholdes samtaler i uge 35.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

 

Skolens værdigrundlag

ÅRSRAPPORT 2018

Vedtægter