EU-Samfundsfag

Interesserer du dig for danske og internationale samfundsforhold? Kan du lide at debattere og se nyheder, og vil du gerne møde en række personligheder, som hver især præger samfundsdebatten? Så er EU-Samfundsfag noget for dig!

Undervisning med personlighed

På Rejsby Europæiske Efterskole fylder samfundsfag meget på skoleskemaet: EU-samfundsfag er obligatorisk på både 9. og 10. klassetrin og derudover kan samfundsfag vælges som linjefag. Når skoleåret er omme, vil du derfor have et fagligt niveau, som langt overstiger dine jævnaldrendes.

Undervisningen i EU-samfundsfag giver dig viden om og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Faget fremmer din lyst og evne til at forholde dig til og deltage i den demokratiske debat. Samtale og diskussion er en central del af undervisningen, og til at underbygge argumenterne anvender du og dine klassekammerater materialer fra interesseorganisationer, dokumentarudsendelser, avisartikler med videre.

Vi krydrer undervisningen med besøg af gæstelærere eller ’ud af huset’-aktiviteter. Også folketingsmedlemmer, journalister og andre personligheder som hver især præger samfundsdebatten besøger hvert år Rejsby Europæiske Efterskole og bringer samfundet tættere på dig og bidrager til undervisningen i samfundsfag.

Forstander Karsten Friis (KF) EU-samfundsfag, Linjefag samfundsfag, Motionsløb [javascript protected email address]
Lærer, Studie­vejleder Susan Jørgensen (SJ) Dansk, EU-samfundsfag, Historie, Fordybelsesfag Kreativt værksted, Kreativt værksted, Begynderfransk [javascript protected email address]