Jobopslag: Pedel

Maja Bygvrå
Maja Bygvrå
Kommunikationsansvarlig 06/12/2022

Er du vores nye pedel? 

Rejsby Europæiske Efterskole søger ny pedel med godt humør og sans for samarbejde og bæredygtighed. Eleverne er skolens omdrejningspunkt, så du skal holde af at være sammen med unge. 

Vores pedelteam består af tre fleksjobbere og en assistent. Dagligdagen indebærer desuden et tæt samarbejde med alle øvrige ansatte på skolen, hvor gensidig respekt for hinandens arbejdsopgaver er altafgørende. Rejsby Europæiske Efterskole har en flad struktur, hvor vi har forskellige opgaver, men ingen kan undværes. 

Omgangstonen med eleverne skal være smilende og humørfyldt, selvom det kan kræve ekstra overskud, tålmodighed og overbærenhed, når det samme håndtag skal strammes for tredje gang på 14 dage. Det er vigtigt for os at samarbejde med lokale leverandører og håndværkere. 

Dine arbejdsområder:  

 • Større renoveringsprojekter  
 • Udarbejdelse af renoveringsplaner i samarbejde med det øvrige personale 
 • Almindeligt vedligehold  
 • Vedligehold og tilsyn med udendørs arealer  
 • Tilsyn og det overordnede ansvar for rengøring 
 • Forefaldende arbejde både indendørs og udendørs 

Din profil:  

 • Vi søger en dedikeret, rolig og ansvarsfuld pedel til at fastholde og videreudvikle vores flotte og velholdte skole.  
 • Er uddannet håndværker – gerne tømrer  
 • Erfaring med ledelse er en fordel, da jobbet også indeholder arbejdsplaner for det øvrige pedelteam, samt styring og samarbejde med eksterne håndværkere. 
 • Fornemmelse for økonomi, indhentning af tilbud og forhandlinger med sælgere.   
 • Grundlæggende IT-færdigheder.  
 • Fortrolig med løsning af varierende håndværksmæssige pedelopgaver  
 • Være indstillet på at tage nødvendige fagspecifikke kurser i forbindelse med jobbet  
 • Kan arbejde selvstændigt og tage beslutninger  
 • Bopæl med under 40 min. kørselsafstand til skolen.  

Normalt vil arbejdstiden ligge fra kl. 7.30-16.00 i hverdagene. Derudover vil der være skiftende arbejdstider og herunder weekendarbejde. Der er gode muligheder for fleksibilitet af arbejdstiden.   

Hvis du er kommet hertil i læsningen, og du stadig har masser af energi, humør, fleksibilitet, kreativitet, nysgerrighed og faglig stolthed, så send os gerne en ansøgning med cv og forventninger til lønniveau inkl. pension. 

Ansøgningsfrist er tirsdag den 10. januar 2023 senest kl. 10.00, og vi afvikler samtaler fra onsdag den 18. januar 2023.  

Efter aftale med skolens kontor 74 75 36 22 er du meget velkommen til at få en rundvisning på skolen. Stillingen er fuldtid og ønskes besat fra 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelsesvilkår sker efter kvalifikationer. 

Ansøgningen sendes med relevante papirer som en samlet PDF til kontor@rejsby-efterskole.dk  

Kom og besøg os

Inden dit barn kan blive elev på Rejsby Europæiske Efterskole, skal I besøge skolen.
Book et besøg til en personlig rundvisning og samtale, lige når det passer dig

Book et besøg