Værdigrundlag

Rejsby Europæiske Efterskoles grundlæggende værdier bygger på det Grundtvig/Koldske kulturgrundlag. Vi vægter oplysninger om historiske, politiske og kulturelle sammenhænge højt, og elevernes deltagelse i samfundsdebatten ses som en vigtig del af den enkelte elevs almendannende personlige udvikling.

Se mere

Personlig og faglig vækst gennem fællesskab

Grundstenen i fællesskabet på Rejsby Europæiske Efterskole bygger på åbenhed, venlighed, tolerance og medansvar. Engagement i fællesskabet skal give den enkelte elev en oplevelse af personlig vækst. På Rejsby Europæiske Efterskole lægger vi vægt på kvalitet i undervisningen – alle skal have mulighed for at dygtiggøre sig og udvikle sig fagligt i et udfordrende undervisningsmiljø.

Gennem rejser til europæiske lande får eleverne oplevelser og erfaringer, der er med til at skabe en større international bevidsthed.