Bestyrelsen

Bestyrelsen på Rejsby Europæiske Efterskole har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens økonomi – herunder ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.

Se mere

Bestyrelsen på Rejsby Europæiske Efterskole

Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn. Bestyrelsen er ansvarlig overfor undervisningsministeriet – herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens faste medarbejdere.

Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen og godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen holder minimum 4 årlige møder.

Bestyrelses­medlemmer

Formand
Hans Henrik Philipp, Rejsby, Skærbæk
Næstformand
Jens Germann, Frifelt, Skærbæk
Bestyrelses-medlemmer
Kirsten Schulz, Ribe
Karin Clausen, Rejsby, Skærbæk
Mogens Dam, Rejsby, Skærbæk
Mie Møller, Rejsby, Skærbæk
Niels Peter Brodersen, Rejsby, Skærbæk