Valgfag

På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en lang række valgfag. Du skal vælge mindst to og op til fem linje-/valgfag, men der er ikke noget krav om, at du skal have både linjefag og valgfag. I øjeblikket tilbyder vi:

Privatøkonomi

Vi arbejder med budgetlægning, som det vil se ud, når man flytter hjemmefra. En grundig gennemgang af de udgifter, der venter, når man skal dække det hele selv, men også muligheder for at sortere i udgifterne og vælge de billigste og bedste. Vi skal også se på, hvad det koster at tage lån, eksempelvis i banken samt hvordan bankerne arbejder, og hvilke kriterier de ligger til grund for deres udlånspolitik. Måske besøger vi efterskolens bankforbindelse.

Vi undersøger, hvad disponibel indkomst er, og vi vil gennemgå en lettere indføring i vores skattesystem og undersøge hvad skattekronerne blandt andet går til. En præsentation af direkte og indirekte skatter vil også indgå. Gennemgang og præsentation af nogle af mulighederne for at investere penge, herunder aktier og obligationer. Vi vil se på forrentning og risici og forholdet herimellem. Undervisningen vil variere mellem oplæg, selvstændigt og gruppearbejde samt elevpræsentationer.

[javascript protected email address]