Valgfag

På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en lang række valgfag. Du skal vælge mindst to og op til fem linje-/valgfag, men der er ikke noget krav om, at du skal have både linjefag og valgfag. I øjeblikket tilbyder vi:

Journalistik

Journalistik er et emne som på vores skole fylder meget i både dansk og samfundsfag, men faget har også sit eget valgfag. Gennem arbejdet med nyheder og nyhedsproduktioner i forskellige medier skal vi lære noget om de journalistiske teknikker, som bliver brugt i forskellige medier. Det betyder også, at lysten til at læse, skrive og være kritisk er en forudsætning for at få en god oplevelse i dette fag.

Produktion af egne artikler samt analyse af radio– og tv-nyheder vil være en naturlig del af undervisningen. Desuden vil vi komme ind på pressens/mediernes historie – ligesom kommunikationsformer som twitter, blogs med mere vil blive analyseret. Analysen og diskussionen om form, indhold, vinkler og målgrupper vil være vægtet højt.

Lærer Stine Enevold Valentin (SE) Fordybelsesfag journalistik [javascript protected email address]