Valgfag

På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en lang række valgfag. Du skal vælge mindst to og op til fem linje-/valgfag, men der er ikke noget krav om, at du skal have både linjefag og valgfag. I øjeblikket tilbyder vi:

Filosofi

”Cogito ergo sum” – ”Jeg tænker altså er jeg!” Filosofi er et fag, hvor det er vigtigt, at man er i stand til at analysere og diskutere, men også et fag hvor du skal give dig god tid til at tænke tingene igennem, før du taler. Du skal have en mening, men du skal også være åben for andres meninger og argumentationer, og du skal regne med, at du mange gange bliver bedt om at tage stilling til et emne og diskuterer det igennem.

Filosofi er en opdagelsesrejse i tid og tanker. Du kommer til at lære mange filosoffer, deres filosofier og deres samfund at kende. Emner vi kommer til at analysere, diskutere og gennemfilosofere vil bl.a. være: Spørgsmålet om vores eksistens, meningen med livet, udviklingen af menneskeheden, etik og moral, menneskesyn, fremtiden, livsanskuelser, samfundsudviklingen på basis af filosofiske tanker og mange flere. Du har selv medindflydelse på emnerne, vi tager fat på.

Lærer Annette Brender (AB) Tysk, Engelsk, Kristendom, Elite Deutsch, Psykologi, Fordybelsesfag Kreativt værksted [javascript protected email address]