Valgfag

På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en lang række valgfag. Du skal vælge mindst to og op til fem linje-/valgfag, men der er ikke noget krav om, at du skal have både linjefag og valgfag. I øjeblikket tilbyder vi:

Dansk som 2. sprog

Formålet med dansk som 2. sprog er, at man kan blive bedre til dansk og få hjælp til dansk-lektierne. Endvidere er formålet også, at man kan blive bedre rustet til ungdomsuddannelserne.

Der arbejdes med dansk sprog, dansk litteratur og dansk grammatik. Ligeledes beskæftiger vi os og med danske kulturelle og samfundsmæssige emner for at få en god forståelse for de danske levevilkår.

Faget henvender sig til alle med en anden baggrund end dansk, som har behov for at få sine dansk-kundskaber forbedret.

Lærer, Studie­vejleder, Tillidsrepræsentant Berit Søndergaard Larsen (BS) Dansk, Matematik, Linjefag Matematik, Dansk som 2. sprog, Fordybelsesfag Sundhed [javascript protected email address]