Sprog

Brænder du for sprogets verden og kunne du tænke dig, at få et skoleår med sproglig undervisning på højt internationalt niveau – så skal du glæde dig til engelsk-, tysk- og franskundervisningen på Rejsby Europæiske Efterskole.

Engelsk – Cambridge

Faget integreres i den almindelige engelskundervisning på Rejsby Europæiske Efterskole, således at alle elever vil få mulighed for at tage prøven. Cambridge engelsk er ”engelsk som andetsprog”, og der undervises efter fælles pensum (IGCSE). Eleverne går til den samme eksamen som alle andre IGCSE elever verden over. Cambridge IGCSE er internationalt anerkendt og accepteret.

Undervisningen skal give viden og forståelse af både mundtlig og skriftlig engelsk og skal fremme elevernes lyst og evne til at bruge engelsk i hverdagssituationer. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes selvstændighed og tryghed ved at diskutere og benytte engelsk på et fagligt kvalificeret niveau.

Eksamen i engelsk består af 3 dele:

  • En mundtlig prøve på ca. 15 minutter, som bliver optaget.
  • En lytteøvelse på ca. 45 minutter.
  • En skriftlig prøve på 2 timer, hvor man skal lave 7 små skriftlige opgaver uden hjælpemidler f.eks. ordbøger eller computer. Den skriftlige prøve skrives i hånden.

Alle dele af prøven er på engelsk og skal besvares på engelsk. Du kan læse mere om Cambridge IGCSE her.

Lærer, studie­vejleder og International Coordinator Tove Elkjær (TE) Engelsk, tysk, klaver [javascript protected email address]
Lærer Annette Brender (AB) Tysk, engelsk, kristendom, Elite Deutsch, filosofi, psykologi [javascript protected email address]
Lærer David Royal (DR) Engelsk, fransk, idræt, spansk, The Anglophone World, basket [javascript protected email address]
Lærer Celia L. Lund (CL) Engelsk, biologi, boksetræning, Elite English, Visual Arts [javascript protected email address]
Lærer James Dumas (JD) Elite English, Photography, American Football [javascript protected email address]