Linjefagene

Linjefagene er for dem, som har lyst til ekstra udfordringer. I linjefagene foregår undervisningen på et niveau tilsvarende gymnasialt C-niveau eller derover - det er en overbygning på den almindelige undervisning (gælder både 8., 9. og 10. klassetrin). I øjeblikket tilbyder vi:

Samfundsfag

Interesserer du dig for danske og internationale samfundsforhold? Kan du lide at debattere og se nyheder, og vil du gerne møde en række personligheder, som hver især præger samfundsdebatten?

På Rejsby Europæiske Efterskole fylder samfundsfag meget på skoleskemaet: EU-samfundsfag er obligatorisk på både 9. og 10. klassetrin og derudover kan samfundsfag vælges som linjefag. Når skoleåret er omme, vil du derfor have et fagligt niveau, som langt overstiger dine jævnaldrendes.

Undervisningen i EU-samfundsfag giver dig viden om og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Faget fremmer din lyst og evne til at forholde dig til og deltage i den demokratiske debat. Samtale og diskussion er en central del af undervisningen, og til at underbygge argumenterne anvender du og dine klassekammerater materialer fra interesseorganisationer, dokumentarudsendelser, avisartikler med videre.

Vi krydrer undervisningen med besøg af gæstelærere eller ’ud af huset’-aktiviteter. Også folketingsmedlemmer, journalister og andre personligheder som hver især præger samfundsdebatten besøger hvert år Rejsby Europæiske Efterskole og bringer samfundet tættere på dig og bidrager til undervisningen i samfundsfag.

Forstander Karsten Friis (KF) EU-samfundsfag, Linjefag samfundsfag, Motionsløb [javascript protected email address]
Lærer Niels Hammerich (NH) EU-samfundsfag, Fransk, Historie, Linjefag samfundsfag, Antikkens Verden, Fodbold [javascript protected email address]
Lærer Stine Enevold Valentin (SE) Fordybelsesfag journalistik [javascript protected email address]
Lærer Didde Knudsen (DK) Dansk, EU-samfundsfag, Historie, Global Perspectives, Teatersport, Fordybelsesfag Aftryk [javascript protected email address]
Lærer Thomas Simonsen (TH) Matematik, Geografi, Fysik/Kemi, Historie, Privatøkonomi, Linjefag Matematik, Fysik/Kemi ekstra [javascript protected email address]