Fordybelsesfag

Fordybelsesfag er for dem, som har lyst til at fordybe sig i bestemte fag. På Rejsby Europæiske Efterskole finder du en række fordybelsesfag, som du kan vælge ud fra dine interesser. I øjeblikket tilbyder vi:

Sprogfordybelse

I sprogfordybelse er der tid til at arbejde målrettet med at oparbejde sproglige kompetencer i dit andet fremmedsprog – tysk, fransk, spansk – uden at skulle fokusere på pensum og prøver.

Der vil blive arbejdet på nødvendige færdigheder, hvor grammatisk viden bliver til anvendelig viden, som er brugbart i samtalens øjeblik. I timerne får du tid til at udforske det valgte sprog; lytte til musik, se film og læse litteratur med vejledning fra en af fagets sproglærere.

Faget byder ikke på klassisk klasseundervisning, men skal mere ses som et studierum, hvor du arbejder individuelt eller i små grupper på eget niveau. Læreren påtager sig rollen som vejleder og motivator.