8., 9. & 10. klasse

Et efterskoleophold på Rejsby Europæiske Efterskole er et år for dig, der ønsker faglige udfordringer …

Se mere

Få et boost på både personlighed og faglighed

I Rejsby støtter vi elevernes ambitioner og lysten til udvide horisonten. Det betyder, at vi gerne vil udfordre eleverne hvor de er og øge deres faglige niveau. I alle efterskolens tre årgange er der plads til faglig interesse, nysgerrighed og høje ambitioner. Vi er ikke en eliteskole, men eleverne har lyst til at flytte sig fagligt og ser det som en naturlig del af den udvikling efterskoleåret byder på.

Sammenhold på tværs af årgange

Vores elever har et fantastisk sammenhold på tværs af klasser og årgange, da de kun er opdelt efter årgange, når de har almindelige skolefag. I kontaktgrupperne, på værelserne, i valgfagene og i mange andre sammenhænge er eleverne blandet på tværs af klasser og årgange, hvilket er med til at give dem oplevelsen af, at efterskoleopholdet er et fællesprojekt.

Prøver & eksamener

Vi tilbyder folkeskolens 9. og 10. klassesprøver (FP9/FP10) i alle almindelige skolefag. Derudover tilbyder vi at alle elever kan tage IGCSE English as a Second Language fra Cambridge Assessment International Education (Cambridge University).

Tysk og fransk kan afsluttes med eksamener udarbejdet af hhv. Goethe-Instituttet og Institut Français.

Som et særligt tilbud på 10. klassetrin, har vi en international klasse, hvor undervisningen primært foregår på engelsk.